English | Español 

08-6749310   


info@hazera1939.co.il 
כרם האם ביזרעם
מתחם בתי היסוד של הכרם
ענת מזכירת חוות יזרעם
מקונן איילו - ראש צוות
עמוס גואטה מנהל עבודה והשקיה
חלקה צעירה במטע האם לזרעי כנות
אסף לזרוביץ מנהל הכרם והמטעים
מטע האם לזרעי כנות
logo בניית אתרים