English | Español 

08-6749310   


info@hazera1939.co.il  

החברה הוקמה בשנת 1939 ע"י ישובים חקלאיים מגדלי זרעים וכיום הינה בבעלות שווה של חברת מגדלי זרעים בע"מ (המיוצגים ע"י ארגוני הקניות הקיבוציים) ופולאר תעשיות בע"מ, חברה בבעלות מלאה של החברה הציבורית פולאר השקעות בע"מ.

 

בחזקת חברת הזרע (1939) בע"מ 5 חוות חקלאיות:

 

חוות יבור                   ליד צומת אחיהוד       2,001 ד'

חוות ברורים              ליד צומת מסמיה        3,825 ד'

חוות מבחור               ליד צומת פלוגות         900 ד'

חוות יזרעם א'            ליד נתיבות                 3,158 ד'

חוות יזרעם ב'            ממזרח לבארי            4,940 ד'

סה"כ                                                         14,824 ד'

 

משרדי הנהלת החברה ממוקמים בצומת ראם.

logo בניית אתרים