English | Español 

08-6749310   

info@hazera1939.co.il ענת מזכירת חוות יזרעם
מקונן איילו - ראש צוות
עמוס גואטה מנהל עבודה והשקיה
אסף לזרוביץ מנהל הכרם והמטעים
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים