English | Español 

08-6749310   

info@hazera1939.co.il כרם האם ביזרעם
מתחם בתי היסוד של הכרם
ענת מזכירת חוות יזרעם
מקונן איילו - ראש צוות
עמוס גואטה מנהל עבודה והשקיה
חלקה צעירה במטע האם לזרעי כנות
אסף לזרוביץ מנהל הכרם והמטעים
מטע האם לזרעי כנות
טואול - אתרים באינטרנט